CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI LỚP HỌC CỦA TAMMY

         Để thuận tiện và đạt được hiểu quả tốt nhất cho việc học tập của các bạn. Tôi lập ra website này để cập nhật và bổ sung kiến thức cho các bạn, khi các bạn tự học tại nhà hoặc bất cứ nơi đâu thuận tiện nhất. 

         Thông qua đây,  tôi cũng muốn tạo ra 1 diễn đàn để các bạn có thể trao trổi, học hỏi và bổ xung thêm kiến thức anh văn cho mình.

         Trang WEB này sẻ chứa nội dung của tất cả các bài học mà tôi dạy trên lớp cho các bạn, cũng như một số kiến thức và bài tập nâng cao.
          
          Ngoài ra còn có các bài listening theo từng trình độ để các bạn có thể nâng cao khả năng listening của mình.
              
          Cuối cùng thông qua trang WEB này, tôi cũng muốn tạo ra một diễn đàn để có thể trao đổi và học tập thêm từ các đồng nghiệp về kỷ thuật giảng dạy cũng như kiến thức chuyên môn.

                                                      
                                                  GV. Nguyễn Hoàng Thanh Tâm         

PHƯƠNG PHÁP HỌC ANH VĂN ĐẠT KẾT QUẢ TỐT